Duy Xuyên: Phấn đấu đến năm 2025, có 80 - 85% lao động qua đào tạo

HOÀNG THƠ |

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành Chương trình việc làm huyện Duy Xuyên đến năm 2025. 

Duy Xuyên chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động phi nông nghiệp. ẢNH: H.T.
Duy Xuyên chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động phi nông nghiệp. ẢNH: H.T.

Theo đó, mục tiêu của chương trình là triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm... 

Chỉ tiêu cụ thể là giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu tạo việc làm tăng thêm cho 9.000 lao động (bình quân mỗi năm 1.800 lao động), trong đó việc làm tăng thêm khu vực sản xuất, doanh nghiệp là 8.240 lao động.

Hỗ trợ tạo việc làm cho 500 lao động thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn huy động hợp pháp khác; đưa 260 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung của huyện ở mức thấp dưới 3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đến năm 2025 đạt khoảng 80 - 85%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng, chứng chỉ đào tạo là 45 - 50%. 

TAGS