Hơn 200 doanh nghiệp xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên

D.LỆ - M.MẬN |

Sáng 31.3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021.

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với chủ doanh nghiệp, chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, với những nội dung như tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây cải thiện môi trường và sáng kiến cải tiến thiết bị máy móc góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đã có 186 lớp tập huấn ATVSLĐ với 25.665 người lao động tham gia; 148 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 30.612 người, qua đó phân loại sức khỏe để có hướng sắp xếp lại lao động phù hợp với sức khỏe, tay nghề. Toàn tỉnh hiện có 204 doanh nghiệp xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên với 2.660 người, trong đó có 1.808 người đã được bồi dưỡng nghiệp vụ.

TAGS