Hơn 343 tỷ đồng hỗ trợ khó khăn cho người lao động

D.LỆ |

Sáng 13.9, chủ trì buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH về việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu Sở LĐ-TB&XH rà soát những công việc cần làm để có kế hoạch cụ thể; chủ động phối hợp kiểm tra những vấn đề liên quan đến kinh phí, chi trả hỗ trợ, tránh chậm trễ; rà soát nhu cầu nhà ở cho người có công, những vướng mắc tại các cơ sở bảo trợ xã hội; có kế hoạch làm việc với các địa phương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững....

Trong 8 tháng, thực hiện chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19, Sở LĐ-TB&XH đã triển khai với tổng nguồn kinh phí hơn 343,5 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 126 của Chính phủ 158 tỷ đồng; Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh và Quyết định 337 của UBND tỉnh 170 tỷ đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà gần 29 nghìn lượt với số tiền hơn 15,5 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 667 lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hơn 20.800 người. Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh giao vốn đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 hơn 1.319 tỷ đồng.

TAGS