Kết nối thông tin cung - cầu lao động

D.LỆ |

Sáng 8.4, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội thảo kết nối thông tin cung - cầu lao động (LĐ), tuyển dụng và cung ứng LĐ cho doanh nghiệp. 

Theo kết quả thu thập thông tin về nguồn cung LĐ, năm 2020, Quảng Nam có hơn 900 nghìn người thuộc lực lượng LĐ, trong đó có hơn 896 nghìn LĐ đang làm việc; tỷ lệ LĐ qua đào tạo năm 2020 là 65%.

Giai đoạn 2016 - 2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 110 phiên giao dịch với 3.850 lượt doanh nghiệp tham gia; số LĐ đăng ký tìm việc làm hơn 6,9 nghìn người, trong đó có hơn 2,9 nghìn LĐ đã được giới thiệu việc làm.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung như phối hợp cung cấp thông tin, kết nối cung cầu LĐ; tuyển dụng, cung ứng LĐ cho doanh nghiệp; hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong cung cấp thông tin, đào tạo, tuyển dụng LĐ...

Một số giải pháp đã được kiến nghị thực hiện như phát triển hoạt động giao dịch việc làm theo hướng hiện đại, có hệ thống thông tin thị trường LĐ, đồng bộ, thống nhất và có sự liên kết giữa các hệ thống thông tin, bao gồm thông tin về hướng nghiệp, dạy nghề, dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối dữ liệu chi trả bảo hiểm thất nghiệp với nhu cầu LĐ, đào tạo nhân sự có trình độ, kỹ năng phù hợp với công nghệ, ngành nghề dựa trên nhu cầu thực tế; xây dựng các ứng dụng trên điện thoại thông minh về sàn giao dịch việc làm...

TAGS