Kho bạc Nhà nước tuyển dụng 740 chỉ tiêu công chức

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 28/11, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 với 740 chỉ tiêu, trong đó KBNN Quảng Nam tuyển 12 chỉ tiêu.

Trong số 740 chỉ tiêu tuyển dụng, có 282 chỉ tiêu chuyên viên nghiệp vụ (KBNN Quảng Nam tuyển 8 chỉ tiêu); 396 chỉ tiêu kế toán viên (KBNN Quảng Nam tuyển 4 chỉ tiêu); 46 chỉ tiêu chuyên viên tin học; 16 chỉ tiêu văn thư viên.

Điều kiện tuyển dụng chung là người một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù họp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.

Người dự tuyển lấy mẫu phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyển trên website Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn hoặc website KBNN tại địa chỉ https://www.vst.mof.gov.vn.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan KBNN nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại cơ quan KBNN. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN tỉnh, thành phố nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển.

Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày kể từ 28/11 đến hết 27/12/2022; dự kiến tổ chức thi tuyển vào tháng 3 - 4/2023.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN từ Thừa Thiên Huế trở ra dự kiến thi tuyển tại TP.Hà Nội. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN từ Đà Nẵng trở vào thi tuyển tại TP.Hồ Chí Minh.

Thi tuyển công chức KBNN thực hiện theo 2 vòng: vòng 1 thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính. Vòng 2 thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành; nội dung kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thí sinh liên hệ số điện thoại: 024.6276.4300 máy lẻ 88.063 hoặc 88.070 hoặc 88.567 hoặc liên hệ qua văn phòng KBNN các tỉnh thành có chỉ tiêu tuyển dụng để biết thêm chi tiết.

TAGS

Phê duyệt lộ trình tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

HÀ QUANG |

UBND tỉnh vừa phê duyệt chỉ tiêu, lộ trình tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025.

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

P.V |

(QNO) - Sở Nội vụ thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022.