Lấy ý kiến góp ý về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều nay 9.9, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành vào dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Dự thảo nghị quyết dự kiến được trình tại Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh tổ chức trong tháng 10.2022.

Sở LĐ-TB&XH tổ chức họp lấy ý kiến góp ý đối với việc phát triển giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: D.L
Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về phát triển GDNN. Ảnh: D.L

Dự thảo nghị quyết đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động (LĐ) trước mắt và lâu dài, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ LĐ qua đào tạo của tỉnh đạt 70 - 75%; tỷ lệ LĐ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh GDNN bình quân trong giai đoạn 2022 - 2025 là 24.000 người/năm (cao đẳng, trung cấp là 4.000 người/năm; sơ cấp và dưới 3 tháng là 20.000 người/năm). Tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS học tiếp trình độ trung cấp đạt 50 - 55% trong tổng số học sinh thuộc diện phân luồng, từ 10 - 15% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng đào tạo nguồn lao động phục vụ sự phát triển. Ảnh: D.L
GDNN góp phần quan trọng đào tạo nguồn lao động phục vụ sự phát triển của Quảng Nam. Ảnh: D.L

Đối với LĐ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được tập trung đào tạo GDNN, góp phần nâng tỷ lệ LĐ qua đào tạo ở 9 huyện miền núi của tỉnh đạt 50%...

Những giải pháp chủ yếu được nêu ra gồm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung theo hướng mở, đảm bảo quy mô, cơ cấu, hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo và phân bố hợp lý; gắn kết chặt chẽ GDNN với thị trường LĐ...

TAGS