Ngành LĐ-TB&XH đặt mục tiêu giải quyết 16.000 việc làm trong năm 2022

D.L |

Sáng 22.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH về thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì làm việc với Sở LĐ-TB&XH.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì làm việc với Sở LĐ-TB&XH.

Năm 2022 ngành LĐ-TB&XH tỉnh đặt mục tiêu giải quyết 16.000 việc làm, đưa 1.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt 23.500 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%.

Phấn đấu 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện và các đối tượng khó khăn khác được hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội theo Nghị định 20 của Chính phủ.

Toàn tỉnh giảm 3.000 hộ nghèo; giảm 0,51% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với năm 2021; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc đạt 90%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu ngành LĐ-TB&XH xác định nhiệm vụ từng nhóm việc trong khối lượng lớn, cần xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai từng phần việc cụ thể để thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Đối với các nội dung cần tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết thực hiện, cần xác định rõ thời gian cụ thể, chuẩn bị nội dung chu đáo. Trong điều kiện con người hạn chế mà việc nhiều, cần ưu tiên bố trí công việc theo hướng kiêm nhiệm, đúng người đúng việc. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cần chủ động báo cáo để UBND tỉnh có hướng chỉ đạo, giải quyết.

TAGS