Núi Thành: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Mai Đoàn

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 21/4, Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Mai Đoàn (khách sạn TUI BLUE Nam Hội An), đóng tại thôn Ngọc An của xã Tam Tiến.

Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Công ty Mai Đoàn. Ảnh: VĂN PHIN
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Mai Đoàn. Ảnh: VĂN PHIN

Công đoàn cơ sở Công ty CP Mai Đoàn có 105 đoàn viên hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các hoạt động của công ty; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

TAGS