Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%

D.LỆ |

(QNO) - Theo Sở LĐ-TB&XH, trong bối cảnh khó khăn chung, ngành LĐ-TB&XH tỉnh vào cuộc thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Giải quyết việc làm cho người lao động qua sàn giao dịch việc làm về cơ sở. Ảnh: D.L
Triển khai sàn giao dịch việc làm tại cơ sở. Ảnh: D.L

Năm 2022, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đặt mục tiêu giải quyết 16.000 việc làm tăng thêm, đưa 1.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt 23.500 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 29%.

Ngành LĐ-TB&XH đặt mục tiêu hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội hiệu quả nhất. Phấn đấu 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện và các đối tượng khó khăn khác được hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội theo Nghị định 20 của Chính phủ.

Toàn tỉnh sẽ giảm 3.000 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 bằng các chính sách giảm nghèo của Trung ương và tỉnh, triển khai đồng bộ, đặc biệt là làm tốt hỗ trợ sinh kế giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo thụ hưởng chính sách.

Trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phấn đấu giảm 0,51% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với năm 2021; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc đạt 90%.

Các lĩnh vực khác như giải quyết hồ sơ người có công đảm bảo, chăm sóc, điều dưỡng người có công, số hóa hồ sơ người có công, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội, thanh kiểm tra... tiếp tục được triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

TAGS