Phú Ninh thành lập mới công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

L.D |

(QNO) - Sáng nay 28.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Ninh tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển Germton (Cụm công nghiệp Đồi 30).

Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển Germton được chỉ định. Ảnh: L.D
Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển Germton. Ảnh: L.D

Công ty TNHH MTV Phát triển Germton thành lập vào ngày 27.5.2021, ngành nghề kinh doanh chính là may mặc hàng thun trẻ em xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Tại buổi lễ, LĐLĐ huyện Phú Ninh công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển Germton và kết nạp 348 đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 người.

LĐLĐ huyện Phú Ninh giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành lâm thời trong việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Công đoàn; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên. Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt phối hợp với chủ sử dụng lao động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động...

Đến nay trên địa bàn Phú Ninh có 10 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với 3.194 đoàn viên.

TAGS