Quảng Nam cần 23 nghìn lao động du lịch

DIỄM LỆ |

Theo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh đến năm 2025, toàn tỉnh cần khoảng 23 nghìn lao động (LĐ) ở lĩnh vực du lịch. 

Qua thực tế đào tạo, năm 2022 toàn tỉnh có 11 nghìn LĐ làm việc trong ngành du lịch, ở các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn viên, nhà hàng, vui chơi giải trí...

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đào tạo và nâng cao chất lượng LĐ lĩnh vực du lịch.

Theo đó, người LĐ sẽ được đào tạo nghề, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ đối với LĐ làm việc trực tiếp và dân cư tại các điểm du lịch; doanh nghiệp tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm và đạo đức nghề nghiệp, ngoại ngữ và các kỹ năng nghề cần thiết... Các sở, ngành, cơ sở đào tạo của tỉnh sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn LĐ lĩnh vực du lịch.

TAGS