Quảng Nam đưa 741 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị về công tác đưa người lao động (LĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

BND tỉnh tổ chức hội nghị sáng nay. Ảnh: D.L
UBND tỉnh tổ chức hội nghị về công tác đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: D.L

Tính đến ngày 13/10, toàn tỉnh có 741 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 74,1% kế hoạch năm 2022, mục tiêu là 1.000 LĐ). Các thị trường được LĐ Quảng Nam lựa chọn gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Lào. Các huyện có LĐ đi làm việc nhiều như Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh.

Sở LĐ-TB&XH và các hội, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn công tác đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài đến tận cơ sở cho thanh niên, phụ nữ, nông dân, học sinh, sinh viên... Tuy vậy, công tác đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn nhiều khó khăn như cấp ủy đảng, chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm; số lượng LĐ đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn ít so với lực lượng LĐ; công tác quản lý LĐ làm việc ở nước ngoài còn nhiều bất cập...

Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa 5.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Vì thế tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, tuyên truyền về công tác này; cần xác định đây là giải pháp giúp tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho người dân. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, hấp dẫn, thiết thực.

Ông Tuấn cũng đề nghị tập trung thực hiện đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người LĐ để tạo nguồn LĐ có chất lượng tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cần nâng cao năng lực hoạt động để thực hiện chức năng đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài. Các ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

TAGS