Quảng Nam tuyển chọn 48 hòa giải viên lao động

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm 48 hòa giải viên lao động.

Việc tuyển chọn, bổ nhiệm nhằm xây dựng đội ngũ hòa giải viên lao động đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hòa giải tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch sẽ tuyển chọn 48 hòa giải viên tại 18 huyện, thị xã, thành phố theo hình thức xét hồ sơ. Cụ thể: Núi Thành 5 chỉ tiêu; Hội An, Tây Giang, Đông Giang mỗi địa phương 4 chỉ tiêu; Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Tiên Phước mỗi địa phương 3 chỉ tiêu; Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My mỗi địa phương 2 chỉ tiêu; Nông Sơn 1 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự tuyển phải đủ các tiêu chuẩn: là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên và ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

Cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Sở LĐ-TB&XH hoặc Phòng LĐ-TB&XH các địa phương.

TAGS