Quảng Nam tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt hơn 28 nghìn người

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị triển khai công tác GDNN năm 2023. Ảnh: D.L

Trên địa bàn tỉnh hiện có 28 cơ sở GDNN, quy mô tuyển sinh hằng năm hơn 40 nghìn người các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp.

Tính đến ngày 31/12/2022, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo các trình độ GDNN đạt 28.265 người (đạt 120,28% kế hoạch). Kết quả thực hiện công tác GDNN đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2022 lên 69%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 29% (đạt 100% kế hoạch); riêng với 9 huyện miền núi, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 28,24%.

Việc đẩy mạnh truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của GDNN và các chính sách, pháp luật về GDNN. Các cơ sở GDNN công lập được tăng cường hỗ trợ đầu tư để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phát triển chương trình đào tạo…

Cơ sở GDNN cũng đã cố gắng khắc phục khó khăn, linh động trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. Quy mô đào tạo nghề nghiệp hiện nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo một số lượng lớn công nhân kỹ thuật, với nhiều cấp trình độ và đa dạng về ngành nghề đào tạo; cơ cấu ngành nghề đào tạo đã từng bước được điều chỉnh phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu cần khắc phục khó khăn để thực hiện tốt hơn công tác giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới. Ảnh: D.L
UBND tỉnh yêu cầu khắc phục khó khăn để thực hiện tốt hơn công tác GDNN thời gian tới. Ảnh: D.L

Hội nghị cũng nhìn nhận công tác GDNN vẫn còn những hạn chế. Cụ thể như: việc đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ trọng thấp trong tổng số lao động được đào tạo; các chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp không đạt kế hoạch năm 2022 (đạt 91,07%); tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT vào học tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đạt thấp.

Đội ngũ nhà giáo GDNN còn bất cập, tỷ lệ đạt chuẩn về kỹ năng nghề còn thấp; chương trình, giáo trình đào tạo chưa cập nhật kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật; cơ sở vật chất và trang thiết bị của cơ sở GDNN hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế (tần suất sử dụng thiếu ổn định, thiếu tính đồng bộ). Việc giải ngân nguồn vốn các dự án, tiểu dự án về GDNN thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia chưa kịp thời...

Từ những hạn chế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các địa phương, sở ngành, cơ sở GDNN đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần đẩy mạnh công tác GDNN, thực hiện đạt các chỉ tiêu GDNN năm 2023. Qua công tác GDNN cũng thực hiện hiệu quả một trong những mũi nhọn của tỉnh giai đoạn này, đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TAGS