Tam Kỳ triển khai kế hoạch hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

LÊ THU - QUANG SƠN |

UBND TP.Tam Kỳ triển khai kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu phải bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị hỗ trợ; mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phương thức chi trả thông qua tài khoản của người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, thành phố đề nghị các phòng ban, đơn vị, các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách để mọi tổ chức, người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố biết và thực hiện.

TAGS