Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình lao động

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các giải pháp để đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tăng cường các hoạt động kết nối cung - cầu lao động. Ảnh:N.P
Đời sống công nhân lao động hiện rất khó khăn. Ảnh: N.P

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, tìm kiếm đơn hàng mới... Tập trung nguồn lực, tăng cường các biện pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người sử dụng lao động thông qua việc hướng dẫn, đảm bảo chi trả chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định.

Tăng cường giải pháp để đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tăng cường hoạt động kết nối cung - cầu lao động để kịp thời điều tiết, hạn chế tình trạng nơi thiếu, thừa lao động nhằm đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, kịp thời có giải pháp ngăn chặn việc người lao động bị lôi kéo, kích động từ bên ngoài gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến người lao động đang làm việc.

Sở LĐ-TB&XH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các sở ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm trên địa bàn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.

TAGS