Tây Giang: 70 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài

HIỀN THÚY |

(QNO) - Từ ngày 28 - 30/3, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tây Giang phối hợp các hội, đoàn thể huyện tổ chức đợt tuyên truyền, vận động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hơn 200 người lao động tại các xã Ch'Ơm, Ga Ry, A Xan, Tr'Hy và Lăng được tư vấn các quy định của Nhà nước về chính sách vay vốn giải quyết việc làm, chính sách liên quan đến lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đợt tuyên truyền đã có 70 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, trong đó xã A Xan nhiều nhất với 40 người.

TAGS