Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2023

TÙNG CHI |

(QNO) - Năm 2023, Quảng Nam thu thập thông tin về cung lao động đối với người từ 15 tuổi trở lên; đồng thời thu thập thông tin về cầu lao động và thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại Quảng Nam.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2023 nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội…

Khối lượng thông tin thị trường cần thu thập là thông tin, dữ liệu về cung lao động, dành cho người từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin; gồm thông tin cơ bản về nhân khẩu học, trình độ phổ thông, trình độ chuyên môn, lĩnh vực giáo dục đào tạo và tình trạng việc làm của người lao động với.

Đồng thời thu thập thông tin, dữ liệu về cầu lao động gồm thông tin cơ bản về loại hình, ngành kinh tế, việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Khối lượng thông tin cần thu thập trên địa bàn tỉnh theo số lượng người sử dụng lao động; số lượng người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng lao động. Ngoài ra, sẽ thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại Quảng Nam với số lượng khoảng 1.000 - 1.200 lao động.

Đến quý III/2023 sẽ triển khai công tác ghi chép, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

TAGS