Thưởng Tết Dương lịch cao nhất 80 triệu đồng/người

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sở LĐ-TB&XH vừa có báo cáo tình hình lương năm 2019 và thưởng Tết Dương lịch năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đã có 53 doanh nghiệp (DN) với 15.218 lao động (LĐ) báo cáo với Sở LĐ-TB&XH đến thời điểm này.

Thưởng tết là nguồn động viên người lao động sau một năm làm việc. Ảnh: D.L
Thưởng tết là nguồn động viên người lao động sau một năm làm việc. Ảnh: D.L
 

Theo đó, mức lương cao nhất thuộc loại hình DN có vốn đầu tư nước ngoài với mức 301 triệu đồng đồng/người/tháng; tiếp đến là loại hình DN tư nhân với mức lương cao nhất 80 triệu đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức lương cao nhất 56 triệu đồng; mức tiền lương cao nhất trong loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 36,5 triệu đồng.

Mức lương thấp nhất ở DN dân doanh với mức 3,2 triệu đồng/người/tháng; tiếp đến là DN FDI với mức lương 3,5 triệu đồng; các công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước 4,5 triệu đồng; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức lương 4,6 triệu đồng.

Mức lương bình quân của người LĐ trong các loại hình DN đạt 8,84 triệu đồng/người/tháng, tăng 28% so với tiền lương bình quân năm 2018 (năm 2018 đạt hơn 6,88 triệu đồng). Tiền lương bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức 11,8 triệu đồng/người /tháng; tiếp đến là công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức lương bình quân 8,5 triệu đồng; loại hình DN có vốn đầu tư nước ngoài có mức lương bình quân 8,4 triệu đồng; loại hình DN ngoài quốc doanh có mức lương bình quân 6,5 triệu đồng.

Về thưởng Tết Dương lịch 2020, có 40/53 DN thưởng cho 10.865 LĐ. Mức thưởng cao nhất thuộc về DN FDI đạt 80 triệu đồng/người; các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 14 triệu đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng 3 triệu đồng; DN ngoài quốc doanh mức thưởng cao nhất đạt 2,5 triệu đồng.

Mức thưởng bình quân chung của DN đạt 2,1 triệu đồng/người (giảm 22,7% so với năm 2019). Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức 3,5 triệu đồng/người; tiếp đến các DN FDI với mức thưởng đạt 3,4 triệu đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng 1 triệu đồng; mức thưởng bình quân thấp nhất là các DN ngoài quốc doanh với 540 nghìn đồng.

TAGS