Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 38 (ngày 9/12/2022) của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, các cơ sở ngành nghề nông thôn được hỗ trợ: di dời cơ sở sản xuất; xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại cơ sở ngành nghề nông thôn; lãi suất vốn vay để mua nguyên vật liệu; đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; mở lớp truyền nghề; đóng BHYT cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đang hoạt động ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Mức cụ thể: hỗ trợ 45 triệu đồng/nghề truyền thống; 75 triệu đồng/làng nghề; 90 triệu đồng/làng nghề truyền thống. UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ theo tỷ lệ 50% ngân sách cấp tỉnh; 15% ngân sách cấp huyện; 35% từ nguồn lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án khác; vốn huy động từ các cơ sở ngành nghề nông thôn, làng nghề và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo Nghị quyết 38 của HĐND tỉnh, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh hơn 36,8 tỷ đồng; cấp huyện hơn 11,9 tỷ đồng; các nguồn khác hơn 28,5 tỷ đồng.

TAGS