Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

M.L |

(QNO) - Ngày 21.4, UBND tỉnh có quyết định ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 08 (ngày 28.3.2022) của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ).

Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Ảnh: Đ.L

Theo đó có 2 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 08 gồm NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp và NLĐ quay trở lại thị trường lao động.

Hỗ trợ NLĐ làm việc trong doanh nghiệp

Đối tượng được hỗ trợ là NLĐ làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.2 đến 30.6.2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1.4.2022; đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ mức 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian tối đa 3 tháng (được chi trả hàng tháng).

Hỗ trợ NLĐ quay trở lại thị trường lao động

Đối tượng hỗ trợ là NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.4 đến 30.6.2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1.4 đến 30.6.2022 (trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó); đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

NLĐ quay trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ mức 1 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian tối đa 3 tháng (được chi trả hàng tháng).

Xem toàn văn kế hoạch và mẫu đề nghị hỗ trợ tại đây.

TAGS

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: Giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách

DIỄM LỆ |

Toàn bộ 11 chính sách của Nghị quyết 68 và Nghị quyết 126 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đều được triển khai; trong đó, có 10/11 chính sách đã thực hiện hỗ trợ cho người lao động. Riêng chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động vẫn chưa thể thực hiện được.

Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà nhiều nhất 1 triệu đồng/tháng

Theo TTXVN |

(QNO) - Hai đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500 nghìn đồng và 1 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động mong chờ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

HOÀNG ĐẠO - DIỄM LỆ |

(QNO) – Dù chính sách chưa thực sự đến được người lao động theo các Nghị quyết 11/NQ-CP, Nghị quyết 43/2022/QH15 về việc hỗ trợ tiền thuê nhà trọ thời gian đến đang là niềm mong đợi của hầu hết công nhân, cũng như doanh nghiệp, công ty ở Quảng Nam nhằm góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở trọ đến hết 2023

ĐÔNG YÊN |

(QNO) – Theo Nghị quyết 43 của Quốc hội, thì người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà đến 31.12.2023.