Tỷ lệ người có việc làm sau đào tạo chiếm 95%

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 16.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2020; Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết các chương trình đào tạo nghề, việc làm, an toàn lao động được tổ chức sáng nay. Ảnh: D.L
Hội nghị tổng kết các chương trình đào tạo nghề, việc làm, an toàn lao động. Ảnh: D.L

Theo báo cáo, giai đoạn 2010 - 2020, Quảng Nam đã thực hiện các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 3577 của UBND tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với Quyết định 1956, đã đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 48.128 người, tỷ lệ người có việc làm sau đào tạo chiếm 80,4%, chủ yếu làm việc ở doanh nghiệp, tự tạo việc làm được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm... 

Quyết định 3577 đào tạo được 5.479 người (trong đó có 2.262 người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số), tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95%. Nhiều doanh nghiệp đã đồng hành đào tạo, tiếp nhận lao động sau học nghề vào làm việc ổn định.

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động và việc làm.

Dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện các phần việc gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề; đầu tư 33 nghề trọng điểm ở các cấp độ quốc tế, ASEAN, quốc gia. Tổng tuyển sinh nghề trọng điểm là 19.822 người ở trình độ cao đẳng và trung cấp. 

Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm đã hỗ trợ cho hoạt động giao dịch việc làm, với 110 phiên giao dịch việc làm được mở, giúp nhiều lao động tìm được việc làm tại các phiên giao dịch. Ngoài ra, thông tin việc làm, cơ sở dữ liệu người tìm việc, việc tìm người được thu thập, làm cơ sở cho kho dữ liệu về nghề nghiệp, việc làm. Chính sách tín dụng việc làm đã giải ngân hơn 610 tỷ đồng cho người dân tạo việc làm, hơn 19 tỷ đồng được cho vay đối với lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Dự án tăng cường an toàn, vệ sinh lao động đã tập trung vào các hoạt động huấn luyện nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao kỹ năng về an toàn lao động cho hàng nghìn người lao động thông qua các khóa huấn luyện tại cơ sở, doanh nghiệp...

TAGS