Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới

P.V |

(QNO) - Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tỷ lệ thất nghiệp chung hiện là 2,48%, ở khu vực thành thị xuống dưới 4%. Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới.

Trong 5 năm qua, toàn ngành LĐ-TB&XH kiên trì thực hiện các mục tiêu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đồng thời tạo ra những đột phá, tạo dấu ấn nổi bật.

"Trong 5 năm, cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động; hơn 635 nghìn người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng - vượt tới 27% chỉ tiêu" - theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Triển khai Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15, Chính phủ và các địa phương trong đại dịch Covid-19 đã hỗ trợ 31,5 nghìn tỷ đồng đảm bảo đời sống và hỗ trợ việc làm cho người dân, người lao động. Trong đó, ngân sách nhà nước chi trực tiếp 12,9 nghìn tỷ đồng cho hơn 13 triệu người dân bị ảnh hưởng, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân, tạo công ăn, việc làm cho người lao động, giúp ổn định tình hình lao động.

Đến nay, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tình hình lao động, việc làm cơ bản trở lại trong trạng thái bình thường.

TAGS