Xác nhận danh sách lao động cho 2 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc

D.LỆ |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh cho biết vừa xác nhận danh sách lao động (LĐ) tham gia đóng BHXH cho 2 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người LĐ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Một doanh nghiệp tại Núi Thành được hỗ trợ vay vốn trả lương cho người lao động trong đợt dịch đầu tiên theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Ảnh: D.L
Một doanh nghiệp tại Núi Thành được hỗ trợ vay vốn trả lương cho người LĐ trong đợt dịch đầu tiên theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Ảnh: D.L

Hai doanh nghiệp được xác nhận để thực hiện thủ tục vay vốn gồm Công ty TNHH Mai Linh Tam Kỳ và Công ty TNHH Victoria Hội An.

Công ty TNHH Mai Linh Tam Kỳ có 9 LĐ ngừng việc từ tháng 6.2021 và 4 LĐ ngừng việc từ tháng 7.2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Số tiền doanh nghiệp này đề nghị hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người LĐ là 51 triệu đồng.

Công ty TNHH Victoria Hội An có 29 LĐ ngừng việc từ tháng 7.2021, số tiền đề nghị vay để trả lương ngừng việc cho người LĐ là 113 triệu đồng. 

BHXH tỉnh đã xác nhận toàn bộ số LĐ mà 2 doanh nghiệp trên đề nghị đều đang tham gia chế độ BHXH theo quy định. Hồ sơ đã được chuyển đến Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện các thủ tục cho vay theo quy định của ngành ngân hàng.

TAGS