Lồng ghép nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

CHÂU NỮ 16/10/2020 04:47

Đó là quan điểm của Quảng Nam trong Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mô hình trồng lúa thích ứng biến đổi khí hậu ở Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
Mô hình trồng lúa thích ứng biến đổi khí hậu ở Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Kế hoạch đặt mục tiêu tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về BĐKH, lồng ghép nhiệm vụ thích ứng với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thích ứng với BĐKH cho cộng đồng dân cư, đặc biệt là các khu vực dễ bị tổn thương do BĐKH gây ra. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH.

Kế hoạch thích ứng với BĐKH tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH và lồng ghép thích ứng với BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lồng ghép nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO