[Videographic] - Người dân được lợi gì khi dùng mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới

DOÃN HOÀNG - ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - So với mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh.

TAGS