Bộ phận quản lý cộng đồng tại thôn Bãi Hương nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam

T.LỘ |

(QNO) - Bộ phận quản lý cộng đồng thuộc Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) vừa nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 do Bộ Tài nguyên và môi trường trao tặng.

Những năm qua, người dân thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp) trực tiếp quản lý mặt nước biển và khai thác hải sản bền vững.
Những năm qua, người dân thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp) trực tiếp quản lý mặt nước biển và khai thác hải sản bền vững. Ảnh: T.L

Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 được trao cho 20 tổ chức, 10 cá nhân và 3 cộng đồng trong cả nước. Đây là giải thưởng cao quý nhất về môi trường, được tổ chức xét tặng 2 năm một lần nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có những đóng góp to lớn về công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Đợt xét tặng năm 2021, Bộ Tài nguyên và môi trường nhận được 234 hồ sơ đăng ký của 158 tổ chức, 72 cá nhân và 4 cộng đồng với các nội dung: quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học...

TAGS