Bộ TN-MT sẽ thanh tra 8 doanh nghiệp tại Quảng Nam

TÙNG CHI |

(QNO) - Năm 2022 Bộ TN-MT sẽ thanh tra 8 doanh nghiệp tại Quảng Nam về nội dung chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và thanh tra chuyên đề chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại.

Cụ thể, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Lavergne Việt Nam (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc); Công ty TNHH vàng Phước Sơn (huyện Phước Sơn); Công ty CP Sản xuất sô đa Chu Lai (Khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành);  Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm (huyện Đại Lộc); Công ty CP - Tập đoàn ThaiGroup - Chi nhánh Quảng Nam (huyện Nam Giang); Công ty CP Giấy Sài Gòn miền Trung (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc).

Bộ TN-MT sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam.

Năm 2022, Bộ sẽ thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng An Sinh (cơ sở tại huyện Đại Lộc).

TAGS