Các chỉ số quan trắc môi trường được cải thiện

H.PHÚC |

Cuối tuần qua, Sở Tài nguyên - môi trường công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2020. 

Theo đó, trong năm đã lấy tổng cộng 256 mẫu quan trắc nước mặt, 60 mẫu nước dưới đất, 24 mẫu nước biển, 192 mẫu không khí chung quanh, 4 mẫu đất và 2 mẫu trầm tích.

Kết quả, chất lượng nước sông trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể. Trong đó nguồn nước sông Vu Gia từ tháng 1 đến tháng 9 đạt quy chuẩn ở hầu hết thông số gồm pH, DO, TSS, COD5, COD, NH4+, cyanua, dầu mỡ, chất hoạt động bề mặt và vi sinh coliform; 2 tháng cuối năm (10 và 11) nguồn nước bị ô nhiễm ở các chỉ số hàm lượng chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, kim loại Fe và coliform.

Ở hệ thống sông Thu Bồn, từ tháng 1 đến tháng 9, hầu hết chỉ số hóa học đều đảm bảo quy chuẩn, ngoại trừ sông Bồng Miêu liên tục bị ô nhiễm Pb. Các tháng cuối năm hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn bị ô nhiễm, theo nhận định của ngành chuyên môn nguyên nhân chính do ảnh hưởng bởi mưa lũ. 

Kết quả quan trắc năm 2020 cũng cho thấy, hầu hết khu vực đô thị, hoặc ven đô chất lượng nước dưới đất không đạt chuẩn. Đáng chú ý các giếng nước tại xã Đại Cường (Đại Lộc), Nam Phước (Duy Xuyên) và thị trấn Núi Thành có chất lượng kém hơn, biểu hiện ô nhiễm cao ở chỉ số permanganat và Fe...

TAGS