Cần đầu tư xây dựng mới khu xử lý rác thải ở Núi Thành

VĂN PHIN |

Đến thời điểm này, 2 khu xử lý rác thải tập trung tại xã Tam Nghĩa và Tam Xuân 2 trên địa bàn huyện Núi Thành gần hết tuổi thọ của bãi, do vậy, rất cần đầu tư xây dựng kịp thời các khu xử lý rác thải mới để thay thế.

Khắc phục sự cố ở khu xử lý nước thải Tam Xuân 2, Núi Thành. Ảnh: V.P
Khắc phục sự cố ở khu xử lý nước thải Tam Xuân 2, Núi Thành. Ảnh: V.P

Núi Thành hiện có 2 khu chứa và xử lý rác thải của tỉnh nằm trên địa bàn xã Tam Nghĩa và Tam Xuân 2 với tổng khối lượng rác thải tiếp nhận khoảng 332 tấn/ngày. Trong đó, khu xử lý rác Tam Nghĩa tiếp nhận 57 tấn/ngày, khu xử lý rác Tam Xuân 2 tiếp nhận 275 tấn/ngày. Hiện nay, tại 2 khu xử lý rác thải đều có hệ thống thu gom và xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường bên ngoài.

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Núi Thành cho biết, so sánh kết quả quan trắc nước thải từ các khu xử lý rác thải tập trung năm 2021 với các năm 2018 - 2020 cho thấy nước thải sau xử lý tại khu xử lý rác thải Tam Nghĩa có nồng độ TSS tăng so với các năm trước đây, nhưng vẫn nằm trong giới hạn quy chuẩn.

Chỉ số Amoni trong năm 2021 tăng cao và vượt quy chuẩn 2 - 3 lần. Các thông số ô nhiễm đặc trưng BOD5, COD tăng giảm không đáng kể và vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số còn lại không biến động lớn.

Mặc dù nước thải tại 2 khu xử lý rác thải nêu trên hầu hết đã được thu gom và xử lý theo quy trình, tuy nhiên, một số thời điểm nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn cho phép do xảy ra sự cố từ hệ thống xử lý nước thải.

Cụ thể vào tháng 9.2021, tại khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đã xảy ra sự cố tràn nước thải ra khỏi hộc chứa rác đổ xuống các mương tiêu thoát nước, mương tưới nội đồng các thôn Bích Ngô, Bích Nam. Nước thải gây tác động trực tiếp đến chất lượng nước, đất tại các khu vực xung quanh.

Đến thời điểm này, 2 khu xử lý rác thải tại xã Tam Nghĩa và Tam Xuân 2 trên địa bàn Núi Thành gần hết tuổi thọ của bãi trong khi hiện nay vẫn chưa đầu tư kịp thời khu xử lý rác thải mới để thay thế.

Theo ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, trước mắt, địa phương đề ra các biện pháp tăng cường quản lý nguồn thải. Yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tại khu xử lý thải Tam Xuân 2 và Tam Nghĩa vận hành đảm bảo đạt hiệu quả, yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra có tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra tình hình thu gom, xử lý nước rỉ rác tại các bãi chôn lấp rác... Địa phương mong cấp có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải mới để thay thế cho các khu xử lý rác thải tập trung hiện nay gần hết tuổi thọ của bãi.

TAGS