Công bố kết quả quan trắc môi trường Quảng Nam năm 2022

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Chiều nay 23/3, Sở TN&MT tổ chức hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường Quảng Nam năm 2022.

Đông đảo đại biểu, các nhà khoa học tham dự hội nghị. Ảnh: A.N
Đông đảo đại biểu, nhà khoa học tham dự hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường Quảng Nam năm 2022. Ảnh: A.N

Năm 2022, đơn vị chuyên môn đã thực hiện quan trắc 440 mẫu nước mặt, 80 mẫu nước dưới đất, 24 mẫu nước biển, 348 mẫu không khí xung quanh, 5 mẫu đất và 6 mẫu trầm tích.

Kết quả đánh giá chất lượng nước sông trên hệ thống thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn, các thông số vượt quy chuẩn tại nhiều vị trí. Thời điểm tháng 10/2022, thông số TSS và Fe có dấu hiệu tăng đột biến tại một số điểm trên thượng nguồn sông Vu Gia và hạ nguồn sông Thu Bồn do chịu ảnh hưởng của lũ trên thượng nguồn sông Vu Gia đổ về.

Các thông số còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép, trong đó một số kim loại nặng (Hg, Cd, As, Cr), xyanua, dầu mỡ và thuốc bảo vệ thực vật có giá trị rất thấp, hầu hết dưới ngưỡng phát hiện.

Ngoài ra, chất lượng nước sông Trường Giang, các hồ chứa thủy lợi... đều khá tốt, phần lớn các thông số phân tích đều thấp hơn hoặc nằm trong giới hạn cho phép và ít có sự biến động.

Chất lượng nguồn nước và môi trường ở Quảng Nam
Chất lượng nguồn nước và môi trường ở Quảng Nam cơ bản đảm bảo ngưỡng cho phép. Ảnh: A.N

Qua 12 đợt quan trắc vào năm 2022, công tác QA/QC được thực hiện đầy đủ theo đúng kế hoạch. Kết quả phân tích mẫu trắng vận chuyển và mẫu trắng hiện trường của các đợt đều có giá trị rất thấp, nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích. Mẫu lặp hiện trường, mẫu lặp phòng thí nghiệm độ có sai khác (RPD) ở mức cho phép (dưới 20%), điều đó cho thấy công tác chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ, thiết bị trong quá trình quan trắc rất tốt.

Ngoài ra, mẫu chuẩn và mẫu thêm chuẩn có độ thu hồi (R1, R2) đạt trong khoảng 80 - 120%. Kết quả của các đợt quan trắc là đáng tin cậy.

TAGS