Đầu tư hệ thống thu gom nước mặt khu xử lý rác thải Tam Xuân 2

H.Q |

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa được giao làm chủ đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thu gom nước mặt khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2024. Theo đó, sẽ xây mới hệ thống mương thoát nước với chiều dài khoảng 855m, xây mới hồ sự cố với dung tích khoảng 64.000m3 có đê bao quanh; các hạng mục phụ trợ để vận hành hồ sự cố... Dự án nhằm đảm bảo không làm quá tải hệ thống xử lý nước thải, giảm thiểu lượng nước mặt hòa lẫn nước rác thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.

TAGS