Đề nghị đưa Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 hoạt động trở lại

VĂN PHIN |

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan thống nhất cho phép đưa Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành) đi vào hoạt động trở lại.

Theo Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam, từ ngày 25.9.2019, sau khi vận động nhân dân đồng ý cho xe chở vật tư của đơn vị đi vào Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 để thi công khắc phục sự cố mùi hôi, đến nay, công ty đã phủ bạt HDPE lên hộc rác số 1; xử lý vôi khử trùng, phun chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi; thi công san ủi lấp đất và lắp đặt ống nhựa thu khí mê-tan để giảm thiểu mùi hôi phát tán trong không khí. Ngày 1.10 vừa qua, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đã mời các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp đến kiểm tra tại hiện trường và xác nhận đã hoàn thành công việc khắc phục sự cố môi trường tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, hiện tại không còn mùi hôi.

TAGS