Đóng cửa mỏ khoáng sản cát tại xã Đại Hòa (Đại Lộc)

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường  trên diện tích 3ha tại thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa (Đại Lộc) vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Mỏ khoáng sản nêu trên đã được UBND tỉnh cấp cho Công ty CP Tư vấn xây dựng Tân Phước Yên theo Quyết định số 130 (ngày 10.1.2018).

Việc đóng cửa toàn bộ khu vực khai thác nhằm đưa mỏ trở lại trạng thái an toàn; bàn giao lại đất cho UBND xã Đại Hòa quản lý, đưa vào kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp tục thực hiện các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ khoáng sản là 90 ngày, kể từ ngày 29.6 - ngày có quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Kinh phí thực hiện việc đóng cửa mỏ hơn 160 triệu đồng từ nguồn vốn của Công ty CP Tư vấn xây dựng Tân Phước Yên.

TAGS