Đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại Phú Ninh

TÙNG CHI |

(QNO) - Ngày 11.5, UBND tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực đồi Núi Vũ (xã Tam Lộc, Phú Ninh) trên diện tích 2ha đã cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ thương mại - sản xuất - xây dựng Đông Mê Kông.

Thời gian thực hiện các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ khoáng sản 69 ngày; thời gian tiếp tục chăm sóc cây là 6 tháng. Kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ hơn 251 triệu đồng lấy từ nguồn ký quỹ của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại - sản xuất - xây dựng Đông Mê Kông. UBND huyện Phú Ninh là đơn vị lập và thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Theo UBND tỉnh, việc đóng cửa mỏ nhằm bảo vệ mỏ do chưa khai thác hết trữ lượng được cấp phép, sau đó đưa khu vực khai thác trở lại trạng thái an toàn. Đồng thời cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác; khôi phục, cải tạo địa hình ổn định và phù hợp với cảnh quan, hiện trạng mỏ cho nhu cầu sử dụng tiếp theo; trả lại diện tích đất cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

TAGS