Duy Xuyên phát động toàn dân phân rác thải tại nguồn

HOÀNG THƠ |

UBND huyện Duy Xuyên vừa phát động phong trào toàn dân phân rác thải tại nguồn. Theo đó, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện sẽ vào cuộc đồng bộ vận động người dân phân rác thải tại nguồn; thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi ny lon khó phân hủy; sử dụng các vật chứa đựng dùng nhiều lần, như giỏ nhựa đi chợ, chai đựng nước bằng thủy tinh và các vật dụng khác trong gia đình dùng nhiều lần...

Rác thải hữu cơ sẽ được phân loại, thu gom, chôn lấp theo từng địa phương, rác thải vô cơ và rác thải rắn của thị trấn Nam Phước sẽ được tập kết tại xã Duy Trung, với tần suất không quá 1 đợt 5 chuyến xe trong 1 tuần. Các xã khác tự xây dựng bãi xử lý rác thải vô cơ riêng. Các xã Duy Trung, Duy Sơn, Duy Hòa, Duy Phú có kế hoạch phân loại rác thải và xử lý tại chỗ. 

TAGS