Giám sát tài nguyên nước

TRẦN NGUYỄN |

Quảng Nam có kế hoạch hướng tới khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước bền vững bằng cách đưa vào vận hành giám sát, quản lý dữ liệu quan trắc tài nguyên nước.

Quảng Nam đưa vào vận hành công cụ giám sát, quản lý dữ liệu quan trắc tài nguyên nước. Ảnh: H.P
Quảng Nam đưa vào vận hành công cụ giám sát, quản lý dữ liệu quan trắc tài nguyên nước. Ảnh: H.P

Ông Võ Như Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã hoàn thành, đưa vào vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động. Sở cũng đang đầu tư, lắp đặt thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại Thông tư 47, ngày 7.11.2017, của Bộ TN&MT, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021.

Đến nay, UBND tỉnh đã cấp 672 giấy phép liên quan đến hoạt động tài nguyên nước. Trong đó, có 433 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 53 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 19 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 176 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 2 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Với các công trình hồ chứa, đập, cống, trạm bơm thủy lợi phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3/giây trở lên, tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định.

Trong số 23 hồ chứa thủy điện lớn và vừa, có 20 hồ chứa thủy điện đã hoàn thành cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt. Các sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác vẫn chưa thực hiện việc cắm mốc do gặp phải một số vướng mắc.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, chất lượng nguồn nước mặt, nước dưới lòng đất qua quan trắc những năm gần đây có chuyển biến tích cực về chất lượng. Minh chứng là tính đến thời điểm này chưa phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác nước của các công trình trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Sở TN&MT đã xây dựng ứng dụng truyền, nhận, quản lý dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó đưa vào vận hành hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước; giám sát vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tài nguyên nước đã được cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc rất đồng bộ, đánh giá nguồn nước thải và sức chịu tải của các con sông.

Trong khi đó, Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 17 quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.11.2021, thay thế Thông tư số 47 ngày 7.11.2017 của Bộ TN&MT.

Điểm đáng chú ý của thông tư mới, một trong những yêu cầu bắt buộc là giám sát với hoạt động quan trắc của cơ sở được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải bảo đảm tính chính xác và trung thực; quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan quản lý ở trung ương, cơ quan quản lý ở địa phương và trách nhiệm của cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

TAGS