Khẩn trương bàn giao quản lý, vận hành khu xử lý rác thải Tam Xuân 2

VĂN PHIN |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa ký văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục bàn giao công trình cải tạo, nâng cấp các hạng mục về môi trường của khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành) sau khi công trình xây dựng hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng cho Sở TN&MT và Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam để tiếp tục quản lý, sử dụng, vận hành khai thác đảm bảo theo mục tiêu được duyệt.

Sở TN&MT, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong công tác nghiệm thu, bàn giao các hạng mục công trình đầu tư nâng cấp đảm bảo quy định và tổ chức quản lý, vận hành khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2 đảm bảo đúng quy trình, an toàn tuyệt đối về môi trường, không để xảy ra sự cố...

TAGS