Khẩn trương triển khai dự án tại khu xử lý rác thải Tam Xuân 2

TRÚC VĂN |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Núi Thành khẩn trương thực hiện các thủ tục để di dời 4 hộ dân gần khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 theo chủ trương của Tỉnh ủy; đồng thời chỉ đạo nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hệ thống cấp nước sạch cho các thôn Bích Nam, Bích Ngô (xã Tam Xuân 2) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục dự án đầu tư xây dựng theo quy định, gửi Sở Kế hoạch và đầu tư để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 15.11.2020.

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Núi Thành khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường mới vào khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khắc phục sự cố vừa qua tại khu xử lý rác thải Tam Xuân 2; phối hợp với Sở TN&MT theo dõi, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam trong quá trình xử lý và triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tại khu xử lý nước thải Tam Xuân 2 theo đúng quy định; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân, đồng thời thành lập tổ giám sát để kiểm tra, theo dõi việc khắc phục sự cố tại khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. 

TAGS