Kiến nghị theo dõi, giám sát hoạt động Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2

VĂN PHIN |

Qua kết quả kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và môi trường kiến nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND xã Tam Xuân 2 theo dõi, giám sát hoạt động của Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành).

Sở Tài nguyên và môi trường đề nghị địa phương ban hành quy chế hoạt động của Tổ giám sát; khảo sát cụ thể các hộ dân bị ảnh hưởng (ngoài 4 hộ dân gần đường cao tốc), xây dựng phương án đề xuất tham mưu UBND tỉnh giải quyết, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ để Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 tiếp tục hoạt động; xác định vị trí đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải mới để đảm bảo chậm nhất đến cuối năm 2023 đưa vào vận hành.

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam duy trì thường xuyên hiệu quả việc xử lý rác thải theo đúng nội dung cam kết với nhân dân, đồng thời rà soát, cải tiến lại cách thức phun chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý để tăng hiệu quả, giảm thiểu phát sinh mùi hôi, đảm bảo chất lượng xử lý rác thải, đồng thời phối hợp đề xuất cụ thể phương án cấp nước sạch cho nhân dân như đã cam kết.

TAGS