Nâng cao nhận thức qua truyền thông về ứng phó biến đổi khí hậu

T.C |

(QNO) - Sáng 15.12, Sở TT-TT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 5194 ngày 27.9.2017 của UBND tỉnh về “Tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021”.

Theo đánh giá, qua 4 năm thực hiện, Sở TT-TT đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức thành công chuỗi hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức trong khối cán bộ, khối cộng đồng, khối trường học, khối doanh nghiệp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần trong việc đảm bảo mục tiêu chung. Các hoạt động đã trang bị kiến thức cần thiết cho cán bộ và nhân dân về biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó liên quan đến biến đổi khí hậu, hình thành trong cộng đồng thói quen sống thân thiện với môi trường.

Hội nghị cũng tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất từ các sở, ban ngành, địa phương làm cơ sở tiếp tục đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng dân sinh và có những giải pháp căn cơ phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2022 - 2025.

TAGS