Nước ngầm vùng ven biển Tam Tiến có dấu hiệu nhiễm mặn

TRÚC VĂN |

Theo Phòng TN&MT huyện Núi Thành, qua các đợt quan trắc những năm gần đây cho thấy, tại vùng ven biển xã Tam Tiến (Núi Thành), nước ngầm dưới đất có dấu hiệu bị nhiễm mặn, đặc biệt là vào mùa khô. Phần lớn các vị trí quan trắc xuất hiện tình trạng nhiễm vi sinh trong nước ngầm, đặc biệt là khu vực gần vùng nuôi tôm tập trung Tam Tiến có thông số Coliform tăng đột biến. 

Được biết, qua các đợt quan trắc trong các năm 2016, 2018, 2019, 2020 cho thấy, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Núi Thành không có biến động nhiều và có chiều hướng cải thiện theo thời gian. Hầu hết thông số phân tích có nồng độ nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, nước dưới đất ở Núi Thành có điểm chung tại các khu vực lấy mẫu là độ pH tiếp tục có xu hướng giảm thấp hơn so với năm 2019, ở một số điểm có độ pH ở mức rất thấp so với quy chuẩn cho phép. Nguyên nhân có thể do đặc trưng địa chất khu vực huyện Núi Thành và sự suy giảm mực nước ngầm dẫn đến điều kiện địa chất tác động mạnh hơn đến chất lượng nước ngầm. 

TAGS