Nước thải nuôi trồng thủy sản ở Núi Thành gây ảnh hưởng môi trường

TRÚC VĂN |

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Núi Thành cho biết, kết quả qua 3 đợt quan trắc trong năm 2020 tại ao nuôi tôm ở các xã Tam Tiến, Tam Hòa cho thấy, nước thải từ nuôi trồng thủy sản làm ảnh hưởng môi trường. 

Được biết, nước thải nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Núi Thành hầu hết chưa được xử lý trước khi đổ ra môi trường nước sông tại vũng An Hòa, sông Trường Giang, đoạn từ xã Tam Tiến về phía cửa Lở, cửa An Hòa.

Cụ thể, nước có nồng độ các chỉ tiêu TTS, NH3, H2S, BOD5 cao làm gia tăng độ đục, nồng độ các chất dinh dưỡng, chất hữu cơ trong nguồn nước tiếp nhận gây nên tình trạng phú dưỡng, tảo và tác động đến các loài thủy sinh vật, đặc biệt là cỏ biển, các loài cây ngập mặn và nguồn lợi thủy sản tại khu vực sông Trường Giang và vũng An Hòa.

TAGS