Phối hợp xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 3297 yêu cầu tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung tiếp tục triển khai hiệu quả hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm và vệ sinh môi trường tại cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung. Đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và kiểm soát chất thải để phòng chống Covid-19. Cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly (cách ly tập trung, tại nhà và các khu vực cách ly khác) khẩn trương xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải, đặc biệt đối với chất thải y tế phù hợp với việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường thực hiện và giám sát phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế, khu vực cách ly. Trong đó, ưu tiên 2 cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế là Công ty TNHH MTV Xử lý môi trường Quảng Nam và Công ty TNHH Thương mại và xây dựng An Sinh để đảm bảo khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh đến cơ sở xử lý.

Cơ sở y tế, cơ sở cách ly chủ động liên hệ với cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế tại địa phương khác để hỗ trợ xử lý trong trường hợp 2 cơ sở trên không đảm bảo năng lực xử lý hoặc không đủ hạ tầng xử lý chất thải y tế.

Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác thu gom, lưu giữ chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

TAGS