Quảng Nam yêu cầu điều chỉnh công nghệ chế biến vàng gốc

TÙNG CHI |

(QNO) - Hôm nay 4.10, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu chủ đầu tư các dự án khai thác, tận thu vàng gốc điều chỉnh công nghệ chế biến vàng gốc để hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu các dự án khai thác, tận thu mới phải sử dụng công nghệ tuyển trọng lực, vi sinh hoặc nung luyện nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, không được sử dụng công nghệ ngâm chiết bằng tác nhân xyanua, thioure hoặc các hóa chất có thành phần nguy hại khác.

Đối với các dự án khai thác, tận thu đã được cấp phép nhưng chưa hoàn thành xây dựng cơ bản mỏ mà sử dụng công nghệ ngâm chiết bằng tác nhân xyanua, thioure, phải điều chỉnh sang công nghệ tuyển trọng lực, vi sinh hoặc nung luyện trình phê duyệt trước khi đi vào hoạt động.

Đối với những dự án đã đi vào hoạt động sử dụng công nghệ ngâm chiết bằng tác nhân xyanua và thioure, UBND tỉnh yêu cầu xây dựng lộ trình chuyển đổi sang công nghệ tuyển trọng lực, vi sinh hoặc nung luyện trong thời gian không quá 18 tháng, hoàn thành trước ngày 31.3.2023.

Đối với dự án đầu tư khai thác và chế biến vàng gốc tại khu vực bãi Quế (thôn 8, xã Phước Hiệp, Phước Sơn) của Công ty TNHH MTV Hữu Minh và dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản vàng gốc tại khu vực thôn 4 (xã Phước Hiệp) của Công ty TNHH Nam Mai, UBND tỉnh yêu cầu lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo công nghệ nêu trên trước khi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

TAGS