Sông Vu Gia – Thu Bồn: Cần phòng chống nguy cơ ô nhiễm

TRẦN NGUYỄN |

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018 chuyên đề: “Môi trường nước các lưu vực sông” của Bộ TN&MT vừa công bố cho thấy, giai đoạn 2014 - 2018, nguồn nước sông Vu Gia – Thu Bồn bị biến động và đe dọa chất lượng từ các hoạt động phát triển kinh tế.

Theo Bộ TN&MT, việc xây dựng các công trình thủy điện trên sông Vu Gia - Thu Bồn dẫn đến tình trạng nhiễm mặn ở vùng hạ lưu đã trở nên gay gắt; chuyện tranh chấp nguồn nước giữa hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng và các chủ hồ thủy điện xảy ra trong giai đoạn 2014 - 2018.  Theo Bộ TN&MT, chất lượng nước sông Vu Gia kém hơn sông Thu Bồn, hầu hết chỉ đáp ứng cho mục đích tưới tiêu và giao thông thủy. Kết quả quan trắc cho thấy, nước hai sông bị ô nhiễm do chất hữu cơ, chất dinh dưỡng với giá trị thông số BOD5 và thông số Amoni cao vượt quy chuẩn QCVN 08- MT:2015/BTNMT; thông số chất thải rắn lơ lửng (TSS) thường ở mức cao vượt quy chuẩn tại hầu hết điểm quan trắc trên hai con sông. Biến động rõ nhất của nguồn nước sông Vu Gia – Thu Bồn, theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, là tình trạng xâm nhập mặn tiến sâu vào các sông gây tác động xấu tới chất lượng nước, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân Quảng Nam và Đà Nẵng.

Báo cáo quan trắc môi trường năm 2018 của Sở TN&MT thể hiện, ở sông Vu Gia, so sánh qua các năm 2016, 2017 và 2018, nguồn nước biến động không đáng kể. Phần lớn các thông số ổn định và nằm trong giới hạn cho phép; trừ tình trạng ô nhiễm chất rắn lơ lửng (TSS), kim loại sắt (Fe) và coliform trong một số đợt quan trắc.

Về giải pháp quản lý nguồn nước ở lưu vực sông, Bộ TN&MT cho rằng, cần tiếp tục duy trì chương trình quan trắc môi trường nước mặt định kỳ với tần suất 4 - 5 đợt quan trắc/năm tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng cần lập kế hoạch quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nói chung và bảo vệ môi trường nước nói riêng. Muốn vậy, Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn phải tăng cường cơ chế điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước theo quy định. Bên cạnh đó, tiến hành quy hoạch khai thác và sử dụng nước trên lưu vực sông hợp lý; đồng thời kiểm soát và phòng chống các nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, khô hạn, thiếu nước trên diện rộng vào mùa khô và vấn đề lũ lụt vào mùa mưa. Trong khi đó, để giảm thiểu ô nhiễm vi sinh trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các huyện Nam Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Nam Giang, Đại Lộc giám sát chặt chẽ việc xử lý nước thải và xả thải của các nhà hàng, khách sạn, các khu dân cư đô thị, thương mại nằm dọc sông.

TAGS