Tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4970 yêu cầu các sở ban ngành và UBND cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đối với công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi cát, sỏi lòng sông, cửa biển, kinh doanh khoáng sản; công tác quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Các sở ban ngành, địa phương cần tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ đê điều, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và kiểm tra, truy quét, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu sở ban ngành và UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tại Công văn 4970, UBND tỉnh phê bình các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Tam Kỳ không thực hiện báo cáo các nội dung liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

TAGS

Dừng khai thác khoáng sản đối với doanh nghiệp không lắp đặt trạm cân, camera

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trong nhiều lĩnh vực.

Đẩy đuổi gần 100 người khai thác vàng trái phép tại Phước Sơn

XUÂN MAI |

(QNO) - Lực lượng Công an tỉnh vừa truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại xã Phước Hòa (Phước Sơn), đẩy đuổi gần 100 đối tượng.