Tăng cường quản lý chất lượng môi trường không khí

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9478 yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025.

Các phương tiện giao thông thải chất thải trực tiếp ra môi trường. Ảnh: drvn.gov.vn
Ô nhiễm không khí tác động đến sức khỏe con người. Ảnh: drvn.gov.vn

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí (theo Công văn số 2429 ngày 27.4.2021).

Sở Tài nguyên và môi trường khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2021: Chất lượng môi trường không khí, thực trạng và giải pháp; lồng ghép một số nội dung trong kế hoạch quản lý chất lượng không khí theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường.

Đồng thời tiếp tục theo dõi, duy trì sử dụng phần mềm truyền, nhận dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường, trong đó có tiếp nhận dữ liệu về khí thải công nghiệp từ cơ sở có lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động.

Các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với chất lượng đạt chuẩn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm từ bụi, khí thải trong quá trình lưu thông. Thực hiện các đề tài nghiên cứu về kiểm soát chất lượng không khí, đầu tư nghiên cứu cho các hoạt động về quản lý chất lượng không khí.

Tăng cường phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng môi trường không khí, những tác động xấu đến sức khỏe, đặc biệt là tại khu vực đô thị và khu vực có chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm. Phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi cố ý vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường không khí.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông và hoạt động sản xuất, xây dựng. Thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời công khai thông tin các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, cá nhân, tổ chức vi phạm để nhân dân biết, giám sát việc khắc phục.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải tiến, đổi mới quy trình sản xuất, trang thiết bị sản xuất, công nghệ và thiết bị xử lý khí thải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu đến môi trường không khí.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP.Tam Kỳ, Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai, Trung tâm Phát triển hạ tầng trực thuộc Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Công ty CP An Thịnh Quảng Nam thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp; báo cáo kịp thời cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý khi có vi phạm.

TAGS

Áp lực kiểm soát ô nhiễm

TRẦN HỮU |

Tại buổi làm việc với Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) vào sáng 17.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu đơn vị tập trung xử lý kịp thời các sự cố ô nhiễm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý rác thải theo quy hoạch…

Kiểm soát ô nhiễm

NGUYỄN TRẦN |

Nhiều khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đã nỗ lực khắc phục ô nhiễm, song áp lực hiện nay là kiểm soát nguồn nước thải, khí thải từ các nhà máy công nghiệp, cơ sở sản xuất.

Xử lý triệt để điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để điểm nóng ô nhiễm bụi, khí thải

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 15/UBND-KTN yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh.