Tất cả chất thải phát sinh của F0 phải được quản lý như chất thải lây nhiễm

TÙNG CHI |

(QNO) - Tất cả loại chất thải rắn phát sinh của F0 đang cách ly tại nhà phải được quản lý như chất thải lây nhiễm, phân loại riêng biệt với chất thải sinh hoạt của người không nhiễm Covid-19 và thu gom theo hướng dẫn để chuyển tới điểm tập kết chất thải của F0 tại địa phương.

Chất thải y tế của F0 phải  xử lý đúng quy định (ảnh minh họa). Nguồn: INTERNET
Các loại chất thải của F0 phải xử lý đúng quy định (ảnh minh họa). Nguồn: Internet

Ngày 16.3, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường (TNMT) và UBND cấp xã phổ biến đến các thôn, khối phố, cộng đồng dân cư và các đơn vị liên quan biết để phối hợp thực hiện việc phân loại, thu gom, tập kết, vận chuyển chất thải y tế của người bị F0 theo đúng hướng dẫn tạm thời tại Công văn 1336 ngày 15.3 của Bộ TNMT về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà.

UBND tỉnh yêu cầu Sở TNMT, Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ TNMT, chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam bố trí phương tiện phù hợp để thu gom riêng chất thải y tế lây nhiễm và vận chuyển về cơ sở xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo quy định.

Theo hướng dẫn của Bộ TNMT, tất cả loại chất thải rắn phát sinh của người nhiễm Covid-19 đang cách ly tại nhà phải được quản lý như chất thải lây nhiễm, phân loại riêng biệt với chất thải sinh hoạt của người không nhiễm Covid-19 và thu gom theo hướng dẫn của Bộ Y tế để chuyển tới điểm tập kết chất thải của F0 tại địa phương. Điểm tập kết chất thải của F0 tại địa phương do UBND cấp xã quy định, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý.

Bộ TNMT yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo, điều tiết các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm chủ động thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị đang thực hiện thu gom chất thải sinh hoạt và các lực lượng khác tại địa phương để bố trí phương tiện phù hợp thu gom riêng chất thải y tế lây nhiễm với chất thải sinh hoạt.

Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo, điều tiết việc xử lý chất thải F0 tại các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm. Việc xử lý chất thải F0 phải đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường.

TAGS

Điều trị tại nhà, F0 cần chuẩn bị những loại thuốc gì?

V.THU (vtc.vn) |

(QNO) - Bộ Y tế hướng dẫn các loại thuốc F0 nên chuẩn bị khi điều trị COVID-19 tại nhà.

Quản lý rác thải từ F0 điều trị tại nhà

MINH KHÔI |

Với số lượng F0 điều trị tại nhà tăng mạnh gần đây, buộc các địa phương phải có phương án quản lý, xử lý rác thải với những trường hợp này.

Quản lý chặt chất thải từ F0 điều trị tại nhà

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 28.2, UBND tỉnh ban hành Công văn 1110 yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y tế và UBND các địa phương tăng cường quản lý chất thải đối với trường hợp mắc Covid-19.