Tiếp cận phương pháp mới về quản lý ô nhiễm rác thải nhựa tại Hội An

QUỐC HẢI - UYÊN PHẠM |

(QNO) - Trong 2 ngày 14 và 15.7, UBND thành phố Hội An tổ chức hội thảo “Áp dụng các phương pháp tiếp cận từ nguồn tới biển trong quản lý ô nhiễm rác thải nhựa tại thành phố Hội An”. Dựa án do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế - IUCN hỗ trợ với kỳ vọng giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại thành phố du lịch này.

Hội thảo tổ chức tại Hội An.
Hội thảo tổ chức tại Hội An.

Theo Công ty CP Công trình công cộng Hội An, cơ quan quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn tại Hội An, những năm qua, lượng rác thải sinh hoạt tại Hội An ngày càng tăng. Năm 2013, lượng chất thải rắn được thu gom trong thành phố khoảng 65,5 tấn/ngày, đến năm 2018 tăng lên 92 tấn/ngày và khoảng 100 tấn/ngày vào năm 2019. Ước tính 26% tổng lượng chất thải phát sinh tại Hội An là nhựa có thể tái chế hoặc không tái chế.

Mặc dù những nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa và một số dự án phân loại rác tại nguồn, nhựa sử dụng một lần đang thực hiện rộng rãi nhưng bãi chứa rác Cẩm Hà đã quá tải.

“Cần thiết phải có sự can thiệp quy mô rộng từ đầu tư cải thiện thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn và cả sự phối hợp giữa các bên liên quan gồm cộng đồng ở thượng nguồn sông Thu Bồn và các khu vực ven biển xung quanh Hội An, nơi có nguy cơ rò rỉ nhựa rất cao, cuối cùng chảy đến các khu du lịch của thành phố” - Thạc sĩ Lê Ngọc Thảo - Trưởng ban Thư ký Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, nói.

Để giải quyết những vấn đề này và hướng tới những giải pháp cụ thể, Viện Nước quốc tế Stockholm - SIWI phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế - IUCN sẽ hỗ trợ Hội An triển khai dự án “Thiết kế và trách nhiệm giải trình cho hành động từ nguồn đến biển về ô nhiễm nhựa” được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế - IUCN hỗ trợ thực từ nay đến tháng 5.2022.

Bãi rác Cẩm Hà quá tải trong nhiều năm qua.
Bãi rác Cẩm Hà quá tải trong nhiều năm qua.

Bà Bùi Thị Thu Hiền - Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam cho hay, với sự tham dự trực tuyến của IUCN và các bên liên quan, hội thảo tập trung tìm hiểu về bối cảnh quản lý và các cách thức liên quan đến hoạt động quản lý rác thải nhựa đang diễn ra tại Hội An, giới thiệu và áp dụng phương pháp tiếp cận từ nguồn đến biển để hợp tác xây dựng kế hoạch hành động kết hợp với các sáng kiến đang thực hiện về quản lý chất thải nhựa ở Hội An. Các bên liên quan làm rõ vai trò và trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện Khung kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa rác thải biển bằng phương pháo tiếp cận từ nguồn tới biển.

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, đây là hoạt động đầu tiên của dự án nhằm tăng cường hiểu biết về bối cảnh quản lý, xã hội và môi trường lý sinh cũng như cập nhật về các hoạt động đang diễn ra liên quan đến rác thải nhựa tại thành phố; nhận ra tầm quan trọng và thách thức trong việc quản lý ô nhiễm rác thải nhựa; chia sẻ trách nhiệm với những đóng góp cụ thể cho các hoạt động chung, từ đó huy động các nguồn tài chính và kỹ thuật để thực hiện các hành động ưu tiên, hướng đến xây dựng “Hội An điểm đến xanh”.

Từ nay đến tháng 5.2022, dự án sẽ đào tạo kỹ thuật, họp bàn tròn và các cơ hội khác cho sự tham gia của các bên liên quan.

TAGS